PELET NEDİR?

Her türlü odun, odun artığı ve ormansal artıkların öğütülerek talaş tozu haline getirildikten sonra, yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması ile oluşturulan enerji elde etmek maksadıyla kullanılan 6–8 mm çapında 10–30 mm uzunluğunda olan küçük yakıt parçacıklarına denir.